SATYRIDAE

Satyrs of Europe

____________________________________________________________________________________

Aphantopus hyperantus

Arethusana arethusa

Brintesia circe

Coenonympha arcania

Coenonympha glycerion

Coenonympha hero

Coenonympha pamphilus

Coenonympha tullia

Erebia aethiops

Erebia epiphron

Erebia euryale

Erebia gorge

Erebia ligea

Erebia manto

Erebia medusa

Erebia pandrose

Erebia pharte

Erebia pronoe

Hipparchia alcyone

Hipparchia fagi

Hipparchia semele

Hipparchia statilinus

Hyponephele lupina

Hyponephele lycaon

Chazara briseis

Lasiommata maera

Lasiommata megera

Lasiommata petropolitana

Lopinga achine

Maniola jurtina

Melanargia arge

Melanargia galathea

Melanargia russiae

Minois dryas

Pararge aegerina

Pyronia cecilia

Pyronia tithonus

 

 

Aphantopus hyperantus, Arethusana arethusa

 

Brintesia circe, Coenonympha arcania

 

Coenonympha glycerion, Coenonympha hero

 

Coenonympha pamphilus, Coenonympha tullia

 

Erebia aethiops, Erebia epiphron

 

Erebia euryale, Erebia gorge

 

Erebia ligea, Erebia manto

 

Erebia medusa, Erebia pandrose

 

Erebia pharte, Erebia pronoe

 

Hipparchia alcyone, Hipparchia fagi

 

Hipparchia semele, Hipparchia statilinus

 

Hyponephele lupina, Hyponephele lycaon

 

Chazara briseis, Lasiommata maera

 

Lasiommata megera, Lasiommata petropolitana

 

Lopinga achine, Maniola jurtina

 

Melanargia arge, Melanargia galathea

 

Melanargia russiae, Minois dryas

 

Pararge aegerina, Pyronia cecilia

 

Pyronia tithonus