Amplypterus panopus

Lisaj

Biotop: a

Cas vyskytu imaga: a

Status / PocetnostĚ: a

Biologia motyla a spravanie: a

Vajicko: a

Husenica: a

Zivne rastliny: a

Kukla: a

Prezimovanie: a

Podobne druhy: a

Rozsirenie: Indo-australsky.

 

samec, samica

 

 

 

 

 

 

hhh

 

 

 

 

 

v indo-australskom regione

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
imago - samec (hore), samica (dole)
Adult, underside.
2005, Palopo, Sulawesi, Indonezia
© Martin Jagelka