Darapsa pholus = choerilus Cramer 1776

Lisaj

Biotop: a

Cas vyskytu imaga: a

Status / PocetnostĚ: a

Biologia motyla a spravanie: a

Vajicko: a

Husenica: a

Zivne rastliny: Azalea, Viburnum.

Kukla: a

Prezimovanie: V stadiu kukle.

Podobne druhy: a

Rozsirenie: Nearkt (Kanada, USA).

 

samec, samica

 

 

 

 

 

 

hhh

 

 

 

 

 

v nearktickom regione

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
imago - samica
Adult, underside.
1999, Kanada
© Martin Jagelka