Pyrgus serratulae Rambur 1839

Sumracnik natrznikovy

Biotop:

Cas vyskytu imaga:

Status / PocetnostĚ:

Biologia motyla a spravanie:

Vajicko:

Husenica:

Zivne rastliny: Potentilla spp.

Kukla:

Prezimovanie:

Podobne druhy: Pyrgus alveus, Pyrgus armoricanus.

Rozsirenie: Palearkt (z Europy cez Kaukaz a Mongolsko az po Transbaikal).

 

samec (od spodu), samec, samica

 

 

 

 

 

vo severnom regione Slovenska

hhh

 

 

 

 

 

v palearktickom regione

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________