Erebia pharte Hubner 1804

Ockan tatransky

Biotop: Horske travnate strane a skalnete svahy nad hranicou lesa vo vyskach 1900 az 2100 m n.m.

Cas vyskytu imaga: Jul, august v jednej generacii v roku.

Status / Pocetnost¯: Velmi vzacny druh.

Biologia motyla a spravanie:

Vajicko:

Husenica:

Zivne rastliny: Festuca spp., Carex spp.

Kukla:

Prezimovanie: V stadiu husenice.

Podobne druhy: Na Slovensku ¾iadne.

Rozsirenie:Palearkt (Alpy a Tatry).

 

samec (zo spodu), samec, samica

 

 

 

 

 

v severnom regione Slovenska

hhh

 

 

 

 

 

v palearktickom regione

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________
imago - samec
Adult, underside.
lokalita neznama
© Martin Jagelka