Erebia pronoe Esper 1780

Ockan fatransky

Biotop:

Cas vyskytu imaga:

Status / Pocetnost¯: Vzacny druh.

Biologia motyla a spravanie:

Vajicko:

Husenica:

Zivne rastliny: Poaceae.

Kukla:

Prezimovanie:

Podobne druhy: Na Slovensku ¾iadne.

Rozsirenie: Palearkt (Hory strednej a juznej Europy).

 

samec (zo spodu), samec, samica

 

 

 

 

 

v severnom regione Slovenska

hhh

 

 

 

 

 

v palearktickom regione

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________